Flora och fauna

Flora och fauna

Målet är att skapa så goda betingelser som möjligt för att den biologiska mångfalden ska kunna utvecklas inom Lövudden och angränsande områden.

Lövudden har under de senaste 20-30 åren varit planterat med barrskog. Genom den förändring som nu skett har det återskapats mer öppna naturmiljöer med inslag av lövträd som varit naturliga i området längre tillbaka i tiden. Detta kommer förhoppningsvis att ge förbättrade betingelser för både floran och faunan i området och bidrar därigenom till att öka den biologiska mångfalden. Genom att de boende och deras besökare kanaliseras till vissa begränsade områden, minskas störningen på andra områden till gagn för boende och fågelliv.Bathing 168e3e57b73c3b7474f464716a0ea06a

Flora och fauna

Målet är att skapa så goda betingelser som möjligt för att den biologiska mångfalden ska kunna utvecklas inom Lövudden och angränsande områden.

Läs mer...

Samfslappol 120525 3ceae17e0d2b7773e4cc5b00cb255973

Naturutnyttjande

En genomtänkt utbyggnad i några koncentrerade områden är ofta skonsamt för naturmiljön i allmänhet. När Aneby Kommun arbetat fram detaljplanen för Lövudden har man varit angelägen att spara områden vid vattnet så att fler människor kan ha glädje av den.

Läs mer...

Lakes

Minskar farliga utsläpp i Bunnsjön

Det största miljöhotet för sjön är de enskilda avloppsanläggningarna. Dessa kräver underhåll och dyra kompletteringar för att klara nya miljökrav.

Läs mer...

WixUtveckling AB

Torsten Malmvall
Tingsvägen 23
141 62 HUDDINGE

Sommartid:
Lövviken, Lövudden 16
563 93 GRÄNNA

0709-665 888
torsten.malmvall@wixsoft.se

 

Objekt till salu

Tipsa andra

© Copyright WixUtveckling AB 2021  |  Cookies  |  Hemsida: HS Webb- & Reklambyrå
Bunn - i våra hjärtan!