Naturmiljö

Naturmiljö

Det finns många fritidshus kring södra Bunnsjön. Närheten till Jönköping innebär att allt fler övergår från fritidsboende till permanentboende. Anledningen att man etablerar sig i området är ofta att man vill komma nära den goda naturmiljön. Fler boende ställer samtidigt krav på åtgärder för att skydda naturmiljön.

Naturen är fantastisk i omgivningarna och det vidsträckta vattensystemet ger goda möjligheter till naturupplevelser. Närheten till fågelsjön Ruppen är också en tillgång. Här har Aneby kommun anlagt ett Naturum som är en bra utsiktsplats för att studera det rika fågellivet.



Bathing 168e3e57b73c3b7474f464716a0ea06a

Flora och fauna

Målet är att skapa så goda betingelser som möjligt för att den biologiska mångfalden ska kunna utvecklas inom Lövudden och angränsande områden.

Läs mer...

Samfslappol 120525 3ceae17e0d2b7773e4cc5b00cb255973

Naturutnyttjande

En genomtänkt utbyggnad i några koncentrerade områden är ofta skonsamt för naturmiljön i allmänhet. När Aneby Kommun arbetat fram detaljplanen för Lövudden har man varit angelägen att spara områden vid vattnet så att fler människor kan ha glädje av den.

Läs mer...

Lakes

Minskar farliga utsläpp i Bunnsjön

Det största miljöhotet för sjön är de enskilda avloppsanläggningarna. Dessa kräver underhåll och dyra kompletteringar för att klara nya miljökrav.

Läs mer...

WixUtveckling AB

Torsten Malmvall
Tingsvägen 23
141 62 HUDDINGE

Sommartid:
Lövviken, Lövudden 16
563 93 GRÄNNA

0709-665 888
torsten.malmvall@wixsoft.se

 

Objekt till salu

Tipsa andra

© Copyright WixUtveckling AB 2020  |  Cookies  |  Hemsida: HS Webb- & Reklambyrå
Bunn - i våra hjärtan!