Vägsamfällighet

Vägsamfällighet

En vägsamfällighet ansvarar för underhåll av områdets anslutningsväg från Hauridavägen till Lövudden. Vägen är numera asfaltsbelagd!

Lövviken – Häggebergs vägsamfällighet blir man medlem i som ägare till en fastighet i Lövudden. Detta sker automatiskt i samband med att lagfart för fastigheten beviljas. Därmed är man andelsägare av den gemensamma anslutningsvägen.

Vägsamfälligheten har ansvar för underhåll av vägen från Hauridavägen till Lövudden samt den väg som ansluter (mitt på vägen) till Åkerslund och Häggeberg.

Hauridavägen

Vägen mellan samhället Bunn och Haurida är en allmän väg som Trafikverket har ansvar för.

Sträckningen från Bunn fram till avtagsvägen till Lövudden är nyligen belagd med asfalt.

Kommunen har till Trafikverket begärt att vägen mellan avfarten till Lövudden och Haurida ska beläggas med asfalt/oljegrus. Beslut är ännu inte tagit om detta.

Ny vägsträckning till Lövudden

Under 2012 fick vägen mellan Hauridavägen och Lövudden en helt ny och naturlig sträckning. Med den nya vägen har det blivit enklare att ta sig till och från Lövudden. Vägen belades under 2014 med asfalt.

Vägsamfälligheten har ekonomiskt stöd för underhåll från Trafikverket.

Ca 80% av finansering av den nya vägbyggnationen har skett genom Trafikverket (ca hälften av sträckan) och markägaren av den gemensamma marken i Lövudden (ca hälften av sträckan). Resterande 20% har finansierats av andelsägarna.

Ordförande i Lövviken – Häggeberg vägsamfällighet är Ulrik Lindström 036-318 333Områdessamfällighet

Områdessamfällighet

Samfällighetsföreningen i Lövudden ansvarar för underhåll av gemensam mark och anläggningar inom området.

Läs mer...

Samfslappol 120525 3ceae17e0d2b7773e4cc5b00cb255973

Vägsamfällighet

En vägsamfällighet ansvarar för underhåll av områdets anslutningsväg från Hauridavägen till Lövudden. Vägen är numera asfaltsbelagd!

Läs mer...

WixUtveckling AB

Torsten Malmvall
Tingsvägen 23
141 62 HUDDINGE

Sommartid:
Lövviken, Lövudden 16
563 93 GRÄNNA

0709-665 888
torsten.malmvall@wixsoft.se

 

Objekt till salu

Tipsa andra

© Copyright WixUtveckling AB 2021  |  Cookies  |  Hemsida: HS Webb- & Reklambyrå
Bunn - i våra hjärtan!