Minskar farliga utsläpp i Bunnsjön

lakes

Minskar farliga utsläpp i Bunnsjön

Det största miljöhotet för sjön är de enskilda avloppsanläggningarna. Dessa kräver underhåll och dyra kompletteringar för att klara nya miljökrav.

Det största miljöhotet för sjön är de enskilda avloppsanläggningarna. Dessa kräver underhåll och dyra kompletteringar för att klara nya miljökrav. Påverkan på sjön orsakas främst av fosfor och syreförbrukande ämnen. Huvuddelen av de fosforutsläpp som orsakar övergödningen kommer från undermåliga enskilda avlopp. Alla hoppas vi naturligtvis att enskilda fastighetsägare tar sitt ansvar och åtgärdar eventuella brister.

Tillkomsten av området Lövudden har inneburit en förbättring av naturmiljön då befintliga fastigheter i närområdet nu har anslutits till det nya moderna reningsverk som byggts och som nu driftas av Aneby Miljö och Vatten AB, Amaq. Att ligga långt framme inom miljöområdet som förbättrar kvaliteten i vattnet har varit en av hörnstenarna vid utbyggnaden av Lövudden.

De markägare/exploatörer som har ansvar för de nya tomtområdena Lövudden och Fågelkärr byggde under 2009/2010 ett nytt modernt avloppsverk i samråd och direkt samverkan med kommunens VA-bolag (Aneby Miljö & Vatten AB, AMAQ). Efter färdigställandet har Aneby Miljö och Vatten AB köpt över reningsverket och driver nu detta inom ramen för lagen om ett kommunalt verksamhetsområde.

Närliggande äldre fastigheter är nu anslutna till det nya reningsverket vilket innebär att riskerna för nersmutsning av vattenmiljön i Bunnsjön har minimerats.

Länstyrelsen är angelägna om att även andra områden kring Bunnsjön uppfyller de nya krav som numera gäller för en god miljö!Bathing 168e3e57b73c3b7474f464716a0ea06a

Flora och fauna

Målet är att skapa så goda betingelser som möjligt för att den biologiska mångfalden ska kunna utvecklas inom Lövudden och angränsande områden.

Läs mer...

Samfslappol 120525 3ceae17e0d2b7773e4cc5b00cb255973

Naturutnyttjande

En genomtänkt utbyggnad i några koncentrerade områden är ofta skonsamt för naturmiljön i allmänhet. När Aneby Kommun arbetat fram detaljplanen för Lövudden har man varit angelägen att spara områden vid vattnet så att fler människor kan ha glädje av den.

Läs mer...

Lakes

Minskar farliga utsläpp i Bunnsjön

Det största miljöhotet för sjön är de enskilda avloppsanläggningarna. Dessa kräver underhåll och dyra kompletteringar för att klara nya miljökrav.

Läs mer...

WixUtveckling AB

Torsten Malmvall
Tingsvägen 23
141 62 HUDDINGE

Sommartid:
Lövviken, Lövudden 16
563 93 GRÄNNA

0709-665 888
torsten.malmvall@wixsoft.se

 

Objekt till salu

Tipsa andra

© Copyright WixUtveckling AB 2021  |  Cookies  |  Hemsida: HS Webb- & Reklambyrå
Bunn - i våra hjärtan!