Naturutnyttjande

Naturutnyttjande

En genomtänkt utbyggnad i några koncentrerade områden är ofta skonsamt för naturmiljön i allmänhet. När Aneby Kommun arbetat fram detaljplanen för Lövudden har man varit angelägen att spara områden vid vattnet så att fler människor kan ha glädje av den.

Gemensamma gångstigar och badområde gör att man inte i onödan sliter på den känsliga naturen. Gångstigarna bidrar till att flera får tillgång till den fridsamma naturen. Utgångspunkten är att det ska vara möjligt för människor och djur att samsas i denna vackra naturmiljö.

Gemensamma båtbryggor kräver inte så mycket yta som utspridda bryggor kring sjön. Både de boende som finns i området och de som etablerar sig har ett intresse av att värna om den fina naturmiljön vilket är en av anledningarna att man önskar etablera sig just här.Bathing 168e3e57b73c3b7474f464716a0ea06a

Flora och fauna

Målet är att skapa så goda betingelser som möjligt för att den biologiska mångfalden ska kunna utvecklas inom Lövudden och angränsande områden.

Läs mer...

Samfslappol 120525 3ceae17e0d2b7773e4cc5b00cb255973

Naturutnyttjande

En genomtänkt utbyggnad i några koncentrerade områden är ofta skonsamt för naturmiljön i allmänhet. När Aneby Kommun arbetat fram detaljplanen för Lövudden har man varit angelägen att spara områden vid vattnet så att fler människor kan ha glädje av den.

Läs mer...

Lakes

Minskar farliga utsläpp i Bunnsjön

Det största miljöhotet för sjön är de enskilda avloppsanläggningarna. Dessa kräver underhåll och dyra kompletteringar för att klara nya miljökrav.

Läs mer...

WixUtveckling AB

Torsten Malmvall
Tingsvägen 23
141 62 HUDDINGE

Sommartid:
Lövviken, Lövudden 16
563 93 GRÄNNA

0709-665 888
torsten.malmvall@wixsoft.se

 

Objekt till salu

Tipsa andra

© Copyright WixUtveckling AB 2021  |  Cookies  |  Hemsida: HS Webb- & Reklambyrå
Bunn - i våra hjärtan!